THỰC ĐƠN TUẦN - THÁNG 10  NĂM 2018
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổ

Trường mầm non Hương Sen- Thị xã Quảng Trị
Phụ trách dinh dưỡng
(Đã ký)
Nguễn Thị Hồng Vân
Y tế Học đường
(Đã ký)
Y sĩ Nguyễn Thị Hà My

THỰC ĐƠN TUẦN - THÁNG  10  NĂM 2018
Dành cho bé  3-6  tuổi