Trường MN Hương Sen đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2014 và đạt kiểm định chất lượng mức độ 3 vào năm 2016. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Hương Sen xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MN Hương Sen, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

100% giáo viên có trình độ cao đẳng và đại học sư phạm mầm non.

100% nhân viên dinh dưỡng có trình độ Trung cấp trở  lên,  có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100%  nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

- Được tập huấn thường xuyên về đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. 

* Tổng số trẻ toàn trường : 174 trẻ/ 6 nhóm lớp.

- Nhóm trẻ 24-36 tháng: 19 cháu (trong đó có 1 trẻ khuyết tật ) với 3 cô giáo 

Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 27 cháu với 2 cô giáo

Lớp mẫu giáo 4 –  5 tuổi TT : 33 cháu với 2 cô giáo 

Lớp mẫu giáo nhỡ  4 –  5 tuổi KP1: 29 cháu với 2 cô giáo 

Lớp mẫu giáo lớn  5 – 6 tuổi TT: 35 cháu với 2 cô giáo 

 Lớp mẫu giáo lớn 5 – 6 tuổi KP1: 31 cháu với 2 cô giáo