GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  TX Quảng Trị - Quảng Trị

Email:  qti-txquangtri-mnhuongsen@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0233861118

 

Ban giám hiệu Trường MN Hương Sen