Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

Trường MN Hương Sen là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ,Trường MN Hương Sen xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này.